iMAPškola

Čo znamená značka “iMAPškola”

Škola podporuje nové interaktívne techniky, technológie a postupy, ktoré:

 •  zvyšujú záujem žiakov o učenie,
 •  zlepšujú zapamätanie nových vedomostí,
 •  odbúravajú strach, stres, trému a bifľovanie,
 •  pomáhajú rýchlejšie pochopiť učebnú látku,

Škola využíva:

 •  iMAPy – myšlienkové mapy tvorené podľa zásad Tonyho Buzana,
 •  iMindMap ULTIMATE – program na prácu s myšlienkovými mapami,

Škola umožňuje:

 •  učiteľom viesť vyučovanie pomocou programu iMindMap Ultimate,
 •  žiakom:
  • zvládnuť techniku iMAP pre lepšie učenie sa,
  • používať program iMindMap Home and Student.

Výhody pre školu

Škola zaradená do Zoznamu iMAP Škôl:

– si zvyšuje renomé vo svojom okolí oproti ostatným školám,

– získava dodatočnú marketingovú podporu cez facebook, internetové stránky portálu icreate.sk, ako aj prostredníctvom kurzov zabezpečovaných portálom icreate.sk,

– má v škol. roku 2014/2015 nárok na 10% zľavu z ceny kurzov, kurzov  a overení v rámci kontinuálneho vzdelávania, workshopov, e-learningových kurzov, programov a ostatných produktov firiem zapojených do portálu icreate.sk.

Výhody pre učiteľov

Všetci učitelia iMAP Školy uvedenej na Zozname iMAP Škôl získavajú na škol. rok 2014/2015 automaticky 10 % zľavu z ceny kurzov, kurzov a overení v rámci kontinuálneho vzdelávania, workshopov, e-learningových kurzov, programov a ostatných produktov firiem zapojených do portálu icreate.sk.

Výhody pre žiakov a rodičov

Všetci žiaci a rodičia žiakov navštevujúcich iMap Školu uvedenú v Zozname iMAP Škôl získavajú na škol. rok 2014/2015 automaticky 10 % zľavu z ceny kurzov, workshopov, e-learningových kurzov, programov a ostatných produktov firiem zapojených do portálu icreate.sk.

Ako môže škola získať značku “iMAP Škola”?

 

Značku “iMAP Škola” je možné získať:

automaticky:

 • ak aspoň 40 % pedagogických zamestnancov úspešne absolvovalo jedno zo vzdelávaní:
  kontinuálne vzdelávanie zamerané na myšlienkové mapy vo výučbe
  • blended e-learning – iMAPy vo vzdelávaní
  • kurzy zastrešované spoločnosťou ThinkBuzan
 •  škola využíva program iMindMap Ultimate, iMindMap Home and Students
 

na požiadanie po overení splnenia podmienok:

 • Aspoň 40% pedagogických zamestnancov pracuje s iMAPami a iMindMap programom. Každý z nich predloží:
  •  iMAPu vytvorenú v iMindMap programe na tému z predmetu, ktorý na škole vyučuje (iMAPa musí obsahovať prezentácie v Present mode, ktoré sa používajú na vedenie vyučovacej hodiny, na vetvách musí byť sprievodný text vo forme poznámok, alebo nahratého slova)
  • aspoň jednu iMAPu od žiaka alebo od skupiny žiakov ako skupinovú iMAPu.

Značku “iMAP Škola” vystavuje:

MAPA s.r.o., Košice  mapa@mapa-kosice.sk